Prekių grąžinimo sąlygos

·         1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.

1.2. Taisyklių 1. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

1.3. Taisyklių 1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

2. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
2.2. prekė turi būti nesugadinta;
2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas įsigijo;
2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (užsakymą patvirtinantis dokumentas).

3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 2 punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

4. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę, turi pateikti laisvos formos prašymą, nurodyti grąžinimo priežastį ir banko sąskaitos numerį. Grąžinamą prekę reikia siųsti ant siuntinio pakuotės nurodytu adresu. Gavus grąžinamą prekę, pinigai pirkėjui pervedami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

MAISTO PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI

1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

1.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

1.2. atitinkamai sumažinti kainą;

1.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

1.4 Pirkėjas taip pat gali reikalauti grąžinti pinigus už maisto prekę, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

1.5 Jeigu bus kreiptasi dėl prekės kokybės tyrimų, išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.